แปลเอกสารภาษาจีน ราคาเท่าไหร่ ฿ บาท/หน้า

ศูนย์รับแปลเอกสาร Chinese.TranslationFind.com เรามีบริการแปลภาษา จีน / ไทย / อังกฤษ ราคามาตรฐานดังนี้


ประเภทงานแปล

เอกสารทั่วไป (ต่อหน้า)

งานเฉพาะด้าน (ต่อหน้า)

ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ราคา ฿350 บาท ราคา ฿500 บาท
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ราคา ฿500 - 700 บาท ราคา ฿1,000 บาท
ภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ ราคา ฿800 -1000 บาท ราคา ฿1,200 บาท
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน ราคา ฿800 -1000 บาท ราคา ฿1,200 บาท

หมายเหตุ: ค่าบริการแปลภาษาอาจมีความยึดหยุ่น ทั้งนี้ราคาอาจไม่ตรงตามรายการดังกล่าว หากลูกค้าต้องการทราบราคาที่แน่นอนสามารถส่งไฟล์เอกสารมาเพื่อประเมินราคาก่อน ฟรี!