การรักษาความลับ

งานทุกชิ้นที่เราได้รับจากลูกค้าผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บเป็นความลับ งานทุกเขียนทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จ้าง 

Satisfaction Guarantee

1. เราแปลโดยนักแปลที่เชี่ยวชาญในในการแปลภาษาจีน โดยนักแปลจะค้นหาเพิ่มเติม เพื่อศึกษาและหาคำศัพท์ให้ตรงกับบทความที่ลูกค้าต้องการสื่อมากที่สุด

2. หากภายหลัง ลูกค้าพบว่า เรายังแปลไม่ตรง หรือไม่สมบูรณ์ เรายินดีแก้ให้ให้ฟรี ไม่คิดค่าบริการ และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3. แต่หากลูกค้ามีการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือกจากที่ได้ส่งไฟล์มาให้ประเมินราคาตั้งแต่ต้น เราจะคิดเพิ่มเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา