สามารถชำระค่าแปลจีนได้ง่ายๆดังนี้

ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ค่าบริการ โดยการโอนเงิน ผ่านทางธนาคาร

ชื่อบัญชี หจก.ไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 052-8-47655-4
สาขา วังสะพุง


หมายเหตุ: เมื่อชำระเงินตามเงื่อนไขที่แจ้งไปในใบเสนอราคาแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันชำระเงินผ่านอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรแจ้งได้ที่ 087-8314785 เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดำเนินการทันที